• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona

Rack manual

Sistema d’emmagatzematge manual per a càrregues mitjanes i pesades.

  • Accés directe a la mercaderia, òptim per a referències diferents i de rotació fraccionada.
  • Gran resistència.
  • El muntatge és ràpid i senzill.
  • S’adapta a les vostres necessitats d’emmagatzematge a nivell d’espai, mesures, pesos i volum de la mercaderia, podent configurar instal·lacions amb passadissos elevats.

PASSADISSOS ELEVATS

Sistema demmagatzematge de càrrega manual en altura. Aquest sistema demmagatzematge ofereix la possibilitat doptimitzar lespai vertical disposant de pisos de prestatgeries units per passadissos i als quals saccedix per una escala. Aquestes estructures metàl·liques són el que anomenem prestatgeries amb passadissos elevats i ens proporcionen la possibilitat de duplicar i fins i tot triplicar lespai demmagatzematge. Poden estar configurades amb diferents sistemes, ja sigui amb el Sistema Riveto, amb Rack manual o amb Rack de Paletització convencional, depenent de la càrrega que suportin, de les característiques de l’espai d’emmagatzematge o de les necessitats del client. Fabricades en acer pintat o pregalvanitzat. Els prestatges poden ser d’aglomerat o metàl·lics igual que el pis dels passadissos.

Quins avantatges ofereixen?

El Sistema de Rack Paletitzat s’adapta a qualsevol necessitat d’emmagatzematge: doble fons a la instal·lació, passos a través d’aquesta, etc.

Les prestatgeries amb doble fons permeten concentrar un nombre més gran de paletes gràcies a l’eliminació del passadís central. Aquesta opció és recomanable per a productes amb diverses paletes per referència, ja que només es pot accedir de manera directa a les primeres paletes col·locades.

Com que és un sistema modular el muntatge és ràpid i senzill, igual que la substitució de peces i la realització d’ampliacions. Això permet modificar les instal·lacions segons les necessitats, permetent en tot moment la distribució més adequada.

Rack de paletització amb Bases Mòbils

Aquest sistema demmagatzematge, basat en la utilització de bases mòbils, està format per prestatgeries de simple o doble accés col·locades sobre una estructura metàl·lica mòbil. Això fa possible el desplaçament de les alineacions de prestatgeries de manera independent. S’allibera així l’espai necessari per crear un passadís i poder accedir a la mercaderia emmagatzemada.

CARACTERÍSTIQUES:

Quan el criteri fonamental per al disseny d‟una solució logística és la reducció de l‟espai, les prestatgeries industrials sobre bases mòbils són l‟opció més adequada.

L’adopció d’un sistema de bases mòbils fa possible la màxima compactació de la instal·lació. Són així una alternativa perfecta per a emmagatzematges frigorífics en què el cost per metre cúbic refredat és molt elevat.

El sistema convencional de prestatgeries sobre bases mòbils té com a objectiu prioritari multiplicar la capacitat d’emmagatzematge, reduir l’espai de magatzem ( suprimint passadissos ) i mantenir l’accés directe a totes les paletes.

El funcionament és simple, les prestatgeries s’instal·len sobre bases mòbils de manera que puguin desplaçar-se, de manera lateral, a través de carrils fixats a terra. Eliminem així passadissos innecessaris, però mantenim l’accés directe i selectiu a cadascuna de les unitats de càrrega emmagatzemades. La selecció del passadís per accedir a la càrrega es pot fer de manera manual o remota. Aquest sistema té una capacitat extraodinària que ens permet emmagatzemar un gran nombre de referències. És compatible amb altres sistemes d’emmagatzematge i picking als nivells baixos. Finalment aporta seguretat tant a la mercaderia com als operaris.