• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona

Prestatgeries per a Picking Dinàmic

El sistema de Prestatgeries per a Picking Dinàmic de Caixes, també anomenat Carton Flow, facilita l’emmagatzematge d’alta densitat de caixes i productes lleugers, amb la qual cosa s’obté un estalvi d’espai i un millor control a la rotació d’estocs.

Com en el cas de la estanderia dinàmica per a paletes, en aquest sistema de picking s’assegura una perfecta rotació del producte en seguir també el sistema FIFO (First in, First out) i evita interferències en diferenciar les zones de càrrega i descàrrega.

La prestatgeria de picking dinàmic AR Live storage (Picking) redueix les distàncies recorregudes en magatzem i estalvia temps en el desenvolupament de les operacions, per la qual cosa s’adapta a la perfecció en magatzems amb gran volum d’operacions de picking manual.

Quins avantatges ofereixen?

A les prestatgeries de picking dinàmic – AR Live Storage Picking les mercaderies llisquen sobre carrils de rodanxes amb una lleugera inclinació disposats sobre diferents nivells que conformen els diferents carrers d’emmagatzematge. Els carrils poden adaptar-se fàcilment en sentit transversal per acomodar-se a diferents unitats de càrrega, cosa que el converteix en un sistema molt versàtil per al picking de caixes.