• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona

Rack de paletització

SISTEMA CONVECIONAL D’EMMAGATZEMATGE DE CÀRREGUES PALETITZADES DE MÚLTIPLES REFERÈNCIES.

Accés directe a cada paleta. Resisteix càrregues pesades i pot assolir grans altures. S’adapta a les vostres necessitats d’emmagatzematge a nivell d’espai, mesures, pesos i volum de la mercaderia.

És l’opció d’emmagatzematge més versàtil i universal que hi ha al mercat. Disposa d´una àmplia gamma de productes i accessoris que faciliten l´emmagatzematge de tot tipus de mercaderies. A més és compatible amb diferents models de sistemes elevadors (carretó contrapesada elèctrica, carretó elèctric, carretó retràctil, apilador, torre bilateral, torre trilateral i transelevador).

El sistema de prestatgeries industrials de paletització convencional és el més idoni per a càrregues paletitzades de múltiples referències. És selectiu, és a dir, permet a l’accés immediat a totes les unitats de càrrega sense necessitat de moure o desplaçar altres paletes. Afavoreix els controls de stock del magatzem. És adaptable al tipus de càrrega. S’ajusta a paletes de diferents mides, contenidors, bidons. Es pot combinar amb prestatgeries per a picking, emmagatzematge manual, porta-paletes, etc. Manté la mercaderia perfectament organitzada.

Quins avantatges ofereixen?

El Sistema de Rack Paletitzat s’adapta a qualsevol necessitat d’emmagatzematge: doble fons a la instal·lació, passos a través d’aquesta, etc.

Les prestatgeries amb doble fons permeten concentrar un nombre més gran de paletes gràcies a l’eliminació del passadís central. Aquesta opció és recomanable per a productes amb diverses paletes per referència, ja que només es pot accedir de manera directa a les primeres paletes col·locades.

Com que és un sistema modular el muntatge és ràpid i senzill, igual que la substitució de peces i la realització d’ampliacions. Això permet modificar les instal·lacions segons les necessitats, permetent en tot moment la distribució més adequada.

Rack de paletització amb Bases Mòbils

Aquest sistema demmagatzematge, basat en la utilització de bases mòbils, està format per prestatgeries de simple o doble accés col·locades sobre una estructura metàl·lica mòbil. Això fa possible el desplaçament de les alineacions de prestatgeries de manera independent. S’allibera així l’espai necessari per crear un passadís i poder accedir a la mercaderia emmagatzemada.

CARACTERÍSTIQUES:

Quan el criteri fonamental per al disseny d‟una solució logística és la reducció de l‟espai, les prestatgeries industrials sobre bases mòbils són l‟opció més adequada.

L’adopció d’un sistema de bases mòbils fa possible la màxima compactació de la instal·lació. Són així una alternativa perfecta per a emmagatzematges frigorífics en què el cost per metre cúbic refredat és molt elevat.

El sistema convencional de prestatgeries sobre bases mòbils té com a objectiu prioritari multiplicar la capacitat d’emmagatzematge, reduir l’espai de magatzem ( suprimint passadissos ) i mantenir l’accés directe a totes les paletes.

El funcionament és simple, les prestatgeries s’instal·len sobre bases mòbils de manera que puguin desplaçar-se, de manera lateral, a través de carrils fixats a terra. Eliminem així passadissos innecessaris, però mantenim l’accés directe i selectiu a cadascuna de les unitats de càrrega emmagatzemades. La selecció del passadís per accedir a la càrrega es pot fer de manera manual o remota. Aquest sistema té una capacitat extraodinària que ens permet emmagatzemar un gran nombre de referències. És compatible amb altres sistemes d’emmagatzematge i picking als nivells baixos. Finalment aporta seguretat tant a la mercaderia com als operaris.