• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona

Sistema d'emmagatzematge Cantilever

Les estructures metàl·liques que es creen estan formades per unes columnes centrals on es cargolen uns braços en voladís encarregats de suportar les càrregues.

Amb aquest sistema d’emmagatzematge els materials llargs que s’han d’emmagatzemar, malgrat el comprimento, tenen diversos punts de suport, reforçant l’estabilitat de la càrrega i evitant desplaçaments o corbats indesitjats de la mateixa.

Les columnes centrals s’uneixen entre elles per mitjà d’un sistema d’arriostrats que proporcionen gran gran resistència a l’estructura metàl·lica.

Els braços es poden col·locar a diferents alçades adaptant-se a les necessitats d’emmagatzematge i al seu extrem més extern es pot col·locar un topall de seguretat per evitar caigudes accidentals de la càrrega.

La configuració dels braços pot estar a un costat de les columnes centrals oa banda i banda, la qual cosa proporciona més versatilitat en la gestió de magatzem.

Prestatgeries cantilever per a càrregues llargues o de gran volum.

Fabricats en acer i depenent de la càrrega a suportar disposem de dos tipus de cantiléver:

  • Cantilever Lleuger
  • Cantilever Pesat