• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona

Prestatgeries dinàmiques per a palets

SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE COMPACTE DE CÀRREGA EN PROFUNDITAT.

Sistema on les paletes es dipositen des del passadís de càrrega sobre camins de rodets, col·locats amb un lleuger pendent, que permeten el seu desplaçament per gravetat. Aquestes paletes es desplacen a velocitat controlada, col·locant-se a l’extrem contrari al que s’accedeix des del passadís de descàrrega. Aquest disseny en el seu sistema FIFO, permet una perfecta rotació del producte al magatzem, sent la primera a entrar la primera a sortir.

La senzillesa daquest sistema demmagatzematge, augmenta la rendibilitat del magatzem, aprofita al màxim lespai demmagatzematge i disminueix considerablement els desplaçaments dels operaris.

Quins avantatges ofereixen?

Precisió i rapidesa. Reducció dels temps de treball davant d’un sistema compacte convencional. Alta densitat demmagatzematge. S’aprofita al màxim el volum del magatzem, ja que requereix únicament dos passadissos d’accés, el de càrrega i descàrrega. Gran accessibilitat a la mercaderia.

Menor interferència de pas. Atès que els passadissos de càrrega són diferents dels de descàrrega, els carretons que dipositen les càrregues i els que extreuen no s’interfereixen.

Sistema òptim per a cicles de rotació elevats. Cada posició de treball és independent de la resta. Sistema FIFO-Sistema LIFO.

sistema LIFO / sistema FIFO