DRIVE IN

Instal·lació ideal per a l’emmagatzematge en profunditat de càrregues amb la mateixa referència.

  • Major densitat d’emmagatzematge
  • Aprofita el 85% de superfície disponible.
  • S’adapta a les necessitats d’espai, mides, pesos i volums de la mercaderia.

SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE COMPACTE DRIVE IN

Sistema de prestatgeries industrials, dissenyat per aprofitar fins al 85% de la superfície de magatzematge.

És una prestatgeria d’alta densitat, la millor solució per emmagatzemar un gran nombre de càrregues amb la mateixa referència. El disseny ens permet aprofitar al màxim l’alçada i l’espai del magatzem gràcies a la reducció de passadissos de treball. Es perd l’accés directe a cada paleta en benefici de guanyar espai útil.

La situació es compon d’una sèrie de carrers per on entren els carretons a dipositar les paletes sobre carrils. Aquests es poden col·locar a diferents alçades segons les necessitats d’emmagatzematge del client. La característica més significativa daquest sistema demmagatzematge és la seva compactació, que afavoreix la productivitat optimitzant els recursos disponibles.

Sistema de almacenamiento compacto Drive In

Ofrecemos dos tipos de almacenamiento compacto:

Estanterías Drive In: Entrada de la carga por un extremo de la instalación.

Estanterías Drive Throught: Entrada de la carga por los dos extremos de la instalación.

Ambas opciones soportan grandes cargas ofreciendo gran resistencia y seguridad.

Las calles disponen de unas vias guía para la perfecta entrada y salida de las carretillas, evitando choques o golpes accidentales que pudieran perjudicar la integridad de la instalación. Este sistema de almacenaje es idóneo para la gestión de mercancías que no sean perecederas, al igual que son compatibles para el almacenaje a bajas temperaturas.