Carro Satèl·lit

Sistema demmagatzematge de càrrega en profunditat automatitzat. La característica principal del nostre sistema de carro satèl·lit és facilitar i dinamitar la càrrega i descàrrega de mercaderia, sense necessitat que els carretons accedeixin als canals d’emmagatzematge.

El carro satèl·lit circula per rails, seleccionant de forma independent els palets d’entrada i de sortida mitjançant una tauleta de control, cosa que permet una gestió de magatzem més eficaç. El carretó diposita les càrregues des de l’exterior de la prestatgeria sobre el carro satèl·lit i aquest desplaça el pallet a la posició lliure més propera.

Quins avantatges ofereixen?

Precisió i rapidesa. Reducció dels temps de treball davant d’un sistema compacte convencional. Alta densitat demmagatzematge.Augment de la seguretat, evita els xocs ocasionats per carretons i els empresonaments acidentals a persones, gràcies als sensors ia la manipulació a distància. Permet emmagatzemar diferents referències per mòduls. Compatible amb diferents tipus de palets. Fàcil maneig.

Fase 1 Es diposita el carro satèl·lit sobre el carril on es vol operar un carretó elevador. Fase 2 Posteriorment es col·loca el pallet a l’entrada del carril utilitzant un carretó elevador, recolzat sobre els perfils de càrrega. A la fase 3, perquè el carro satel·lit pugui començar amb les operacions de càrrega l’operari ha de donar l’ordre mitjançant una tauleta. El carretó satèl·lit eleva el pallet sobre si mateix i comença a desplaçar-se sobre si mateix i comença a desplaçar-se de forma horitzontal fins que arriba a la primera ubicació que es troba disponible per dipositar la càrrega. Els moviments de les càrregues es controlen a través de diferents sensors veritablement precisos. A la darrera fase, el carro satel·lit repeteix el moviment des de l’inici del carril per recollir el següent pallet, repetint aquest moviment de forma successiva fins a omplir-lo. El carro satèl·lit és retirat abans que l’última ubicació sigui ocupada i anirà repetint el procés al següent carril on sigui necessari operar per a l’emmagatzematge de les càrregues. També es poden utilitzar diversos carros satèl·lit a la mateixa instal·lació. Per al procés de la descàrrega es faria el mateix però en ordre invers.

Programari

El maneig del carro satèl·lit està gestionat per un programari propi que controla totes les seves funcionalitats. Aquest programari es lliura al client amb una Tablet que serà el dispositiu des del qual es controlarà el funcionament i ús del carro satèl·lit. Configuracions: Definició de velocitats del carro, distància entre palets, distàncies de parada en posició inicial i final, etc. Operacions: Retirada i col·locació de palets, compactació de carril, inventari, sistema FIFO/LIFO, moviments manuals, etc.

Gestió d’alarmes: La tauleta, sempre que estigui connectada a un carro satèl·lit, monitorarà totes les possibles alarmes que comuniqui, de manera que l’operari pugui determinar les causes d’una parada o anomolia en el funcionament del carro.

Carregador de bateria

La càrrega de la bateria es realitza col·locant la mateixa al carregador de la bateria ( subministrat pel carro satèl·lit), assegurant-se que es col·loca correctament i que els connectors queden ben encaixats. La bateria està dimensionada per suportar un ús intensiu del carro satèl·lit. A la tauleta es visualitzarà el nivell de càrrega en cada moment, apareixent una alarma de necessitat de càrrega quan la bateria estigui en nivells baixos.