• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona

Prestatgeries rack manual

Prestatgeries Industrials Catàleg comercial Magatzems segurs Rack manual Button Button Sistema d’emmagatzematge manual per a càrregues mitjanes i pesades. Accés directe a la mercaderia, òptim per a referències diferents i de rotació fraccionada. Gran resistència. El muntatge és ràpid i…

Prestatgeries per a picking dinàmic

Prestatgeries industrials Catàleg comercial Magatzems segurs Prestatgeries per a Picking Dinàmic Button Button El sistema de Prestatgeries per a Picking Dinàmic de Caixes, també anomenat Carton Flow, facilita l’emmagatzematge d’alta densitat de caixes i productes lleugers, amb la qual cosa…

Equipaments de vestuaris

Prestatgeries Industrials Catáleg comercial Magatzems segurs Equipaments de vestidors Button Button Els vestidors són una de les parts essencials de qualsevol instal·lació esportiva, equipament per a vestidors conforma aquest espai dotant-lo dels elements bàsics per a una correcta funcionalitat dels…

Tancaments industrials

Emmagatzematge Industrial Catàleg comercial Magatzems segurs Tancaments industrials Button Button Els tancaments industrials creen un espai protegit a l’àrea de treball d’instal·lacions automàtiques i robots de fabricació. Així mateix, preserven la zona de possibles materials despresos per lacció de les…

Prestatgeries Cantilever

Emmagatzematge industrial Catàleg comercial Magatzems segurs Sistema d’emmagatzematge Cantilever Button Button Les estructures metàl·liques que es creen estan formades per unes columnes centrals on es cargolen uns braços en voladís encarregats de suportar les càrregues. Amb aquest sistema d’emmagatzematge els…

Prestatgeries sense cargos Riveto

Prestatgeries Industrials Catàleg comercial Magatzems segurs Prestatgeries sense cargols Riveto Button Button Les prestatgeries metàl·liques sense cargols són perfectes per a l’emmagatzematge de càrregues lleugeres, mitjanes, pesades. Es tracta d’un tipus de prestatgeria Riveto de gran versatilitat amb una àmplia…

Estanteries dinàmiques per a palets

prestatgeries Industriales Catàleg comercial Magatzems segurs Prestatgeries dinàmiques per a palets Button Button SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE COMPACTE DE CÀRREGA EN PROFUNDITAT. Sistema on les paletes es dipositen des del passadís de càrrega sobre camins de rodets, col·locats amb un lleuger pendent,…

Cerramientos industriales

Almacenaje Industrial Catálogo comercial Almacenes seguros Cerramientos industriales Button Button Los cerramientos industriales crean un espacio protegido en el área de trabajo de instalaciones automáticas y robots de fabricación. Asimismo, preservan la zona de posibles materiales desprendidos por la acción…

Equipamientos de vestuarios

Estanterías Industriales Catálogo comercial Almacenes seguros Equipamientos de vestuarios Button Button Los vestuarios son una de las partes esenciales de cualquier instalación deportiva, el equipamiento para vestuarios conforma este espacio dotándolo de los elementos básicos para una correcta funcionalidad de…

Estanterías Cantilever

Almacenaje industrial Catálogo comercial Sistema de almacenamiento Cantilever Button Las estructuras metálicas que se crean están formadas por unas columnas centrales donde se atornillan unos brazos en voladizo encargados de soportar las cargas. Con este sistema de almacenaje los materiales…