• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona
 Que són els Racks paletitzats

Que són els Racks paletitzats

Les prestatgeries de paletes són un sistema d’emmagatzematge de manipulació de materials utilitzat per emmagatzemar articles a palets. Els palets s’emmagatzemen en files horitzontals i en múltiples nivells verticals. L’emmagatzematge en prestatgeries de paletes utilitza de manera eficient l’espai vertical disponible que altrament es desaprofitaria i millora l’organització general d’un magatzem. Per accedir als materials paletitzats, s’utilitzen carretons elevadors per carregar i descarregar els materials als prestatges de les prestatgeries, cosa que augmenta l’eficiència del magatzem i estalvia temps de preparació de comandes.

Les prestatgeries de paletes estan disponibles en molts estils i capacitats diferents per adaptar-se a les necessitats del magatzem. Hi ha molts tipus de prestatgeries de paletes, però les prestatgeries de paletes de llàgrima són les més populars per la facilitat de muntatge i la flexibilitat per barrejar i combinar marques.

Que són els Racks paletitzats
Que són els Racks paletitzats

Peces de les prestatgeries de paletes del magatzem:

Muntants de prestatgeria de paletes Bigues de prestatgeria de paletes

Els muntants de les prestatgeries de paletes (també coneguts com a columnes de prestatgeries de paletes o marcs verticals) són els suports laterals de l’estructura. Determinen l’alçada i la profunditat del sistema de prestatgeria de paletes. Els muntants estan disponibles en diferents alçades, amples i mides de pal per suportar una varietat de requisits de pes i capacitat.

Els travessers de les prestatgeries per a palets són els rails d’alta resistència que connecten els muntants entre si i creen els prestatges de la prestatgeria per a palets. Els travessers també determinen l‟amplada de l‟estructura. Els travessers estan disponibles a moltes longituds i alçades per adaptar-se als requisits de pes i dimensió dels materials emmagatzemats. Els travessers també estan disponibles en dos estils diferents: estil de biga esglaonada o estil de biga de caixa. L’estil de la biga permet utilitzar suports opcionals o cobertes de filferro.

Els travessers de les prestatgeries per a palets poden ajustar-se a qualsevol alçada des del terra que es necessiti i poden retirar-se fàcilment i reajustar-se a un nivell diferent per a futures necessitats canviants.

Accessoris per a prestatgeries de paletes

Hi ha molts accessoris diferents disponibles que poden personalitzar el sistema de prestatgeria de paletes per adaptar-se a les necessitats individuals de làrea demmagatzematge o espai de magatzem. Alguns exemples de diferents accessoris que es poden afegir inclouen: Cobertes de filferro, protectors de pals, amarratges de paret, amarratges i ancoratges d’esquena a esquena, panells i corretges de seguretat, espaiadors i suports de paletes, i més.